อบรมระบบการจัดการความรู้

                                                                 

การจัดการความรู้ของกองทัพอากาศ (RTAF KMS) ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้เข้าสู่การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อการพัฒนาระบบงานของแต่ละหน่วย  ทางผู้บัญชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบงานเพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่าบุคลากรทำใดเข้ามาทำงานได้รู้จัดลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข่าวสาร และข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งหมด ที่ได้กระจายเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของความเคลื่อนไหวในองค์กร จึงได้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมา ให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาและนำไปปฎิบัติและพัฒนาในหน่วยงานต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อ กำหนดการและการปฏิบัติต...

6/20/2018 1:53:33 PM
รายชื่อ กำหนดการและการปฏิบัติตัวการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน

ผลการสอบ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป...

10/6/2017 1:44:29 PM
ผลการสอบ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตร...

10/6/2017 1:42:42 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขอออกใบสำคัญแพทย์ชั้น 1

กำหนดการทดสอบจิตวิทยาการบิน

10/6/2017 1:37:18 PM
กำหนดการทดสอบจิตวิทยาการบิน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ภาพกิจกรรม

กลุ่ม Dr.iam ได้รับรางวัล KM ก...

8/26/2020 9:29:14 AM
ผอ.สวบ.ทอ. รับรางวัลงานมหกรรม KM กองทัพอากาศ ในระดับ Excellent Innovation Award ณ อาคารรณรภากาศ

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สวบ.ทอ.

11/18/2019 2:44:11 PM
ระหว่าง พล.อ.ท.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ และ พล.อ.ต.วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศคนใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 2562

สวบ.ทอ. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่...

4/3/2019 12:10:52 PM
สวบ.ทอ. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นกองทัพอากาศ

อบรมระบบการจัดการความรู้

1/8/2019 10:53:52 AM
การอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม รร.นายเรืออากาศ

Administrator