• * การค้นหาอาจใช้เวลานาน
  • * หัวหน้าชุมชน จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลโดยอัตโนมัติ
  • ** จำเป็นต้องเพิ่ม "ผู้จัดการชุมชน" 1 ท่านในขั้นตอนการสร้างชุมชน
  • ** ผู้สร้างชุมชน จะไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นผู้จัดการชุมชน และ สิทธิ์การเป็นสมาชิกเว้นแต่จะเพิ่มตัวเองเป็นหัวหน้าชุมชน หรือ สมาชิกชุมชน
  • ** ผู้ถูกเชิญจะต้องตอบรับเพื่อเป็นสมาชิกที่ [RTAF Social > เกี่ยวกับฉัน > ชุมชนนักปฏิบัติที่ฉันมีส่วนร่วม]
  • การค้นหา: พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา แล้วรอจนกว่าคำว่า "Searching..." หายไป ระบบจะทำการแสดงรายชื่อผลกาารค้นหาออกมา ไม่สามารถเพิ่มชื่อที่ไม่ได้มาจากระบบเองได้!
  • ตัวอย่าง: ชื่อที่ต้องการ "สมชาย ใจดี" สามารถค้นหาได้ด้วย การพิมพ์ (สมชาย ใจดี, สมชาย, ใจดี, สม ,ชาย ,ใจ, ดี) ปล.คำค้นหาน้อยยิ่งใช้เวลาในการค้นหามากขึ้น

Administrator